Design a site like this with WordPress.com
Alustamine

Õpilepingu reflektsioon 

Loengutes jäi kõlama mõte, et kursuse keskel võiks kursuse alguses kirja pandud õpilepingu üle vaadata. See polnud minu meelest kohustuslik ja kui nüüd oma õpilepingu uuesti läbi lugesin, siis näen, et olen lubanud kursuse lõpus teha eneseanalüüsi ja selgitada välja, mis minu jaoks töötas ja mis mitte ja püüan edaspidi sellest õppust võtta.    Minu... Continue Reading →

Neljas teema: võrgustatud õpe

Valisin võrgustatud õppe teemal reflektsiooni aluseks artikli “Networked learning: inviting Redefiniton”, milles arutatakse selle üle, milline on võrgustatud õppe roll pärast pandeemiat hariduses. Võrgustatud õppega on tegeldud üle mitmekümne aasta, aga selle olulisust hakati üleilmselt mõistma ehk alles 2020. a alguses. Kui nüüd paari sõnaga kokku võtta, siis hõlmab võrgustatud õpe endas õppeprotsessi, kus on... Continue Reading →

Valikteema: avatud haridusest 

Valisin valikteemaks avatud hariduse ja toetusin Sanjaya Mishara artiklile avatud õppematerjalidest ning David Wiley ja John Levi Hilton III artiklile avatud pedagoogikast.   Mida õigupoolest mõeldakse avatud õppematerjalide all? Avatud õppematerjalid on vabalt kasutatavad ja avatud litsentside all avaldatud õppimist, õpetamist ja uurimistööd toetavad materjalid, mida võib vabalt leida, taaskasutada, muuta ja edasi jagada (The... Continue Reading →

Esimene teema: e-õppe ajaloost

E-õpe on juba mõnda aega olnud osa meie igapäevaelust ning selleta ei kujutaks oma elu ette ei õpilane, tudeng ega täiskasvanu. Eriti aktuaalseks muutus see aga COVID-19 kriisi alguses, kus koos koolide sulgemisega kaasnes massiline e-õpe, milleks sageli ei olnud valmis ei õpetajad, õpilased, vanemad ega koolide tugistruktuurid.  Millal aga sai e-õpe alguse ja kuidas see arenes... Continue Reading →

Valikteema: mis on e-portfoolio?

Üldiselt e-portfooliol ei ole ühest mõistet. Need võivad võtta erinevates kontekstides erineva kuju ning olla erineva eesmärgiga. Oma olemuselt on e-portfoolio nii toode (kogum materjale, teadmisi ja oskuseid), kui ka protsess (luues uut õppimist läbi reflektsiooni). Kõige lihtsamal kujul seega võib e-portfoolio olla digitaalne kogu õpilase õppematerjalidest, sisaldades loengumaterjale, kirjatükke, fotosid, videosid jms) või võivad... Continue Reading →

Kolmas kodutöö: reflektsioon personaliseeritud õpikeskkondadest

Kolmas kodutöö koosneb kahest osast: artikli lugemisest ja reflektsioonist ning enda personaalse õpikeskkonna skeemi joonistamisest. Valisin Kompen et al (2019) artikli “Personal learning Environments based on Web 2.0 services in higher education”, mis tutvustab, kuidas kõrghariduses kasutatakse Veeb 2.0 teenustel põhinevaid personaalseid õpikeskkondi.  Lähenesin seekord ülesandele teisiti: alustasin guugeldasinja alles seejärel lugesin artikli läbi. Mis... Continue Reading →

Teine kodutöö: õpihaldussüsteemid 

Valisin ülevaate tegemiseks 2021. a ilmunud “Students´s use of learning management systems and desired e-learning experiences: are they ready for next generation digital learning environments?”, sest see on kõige hiljutisem artikkel ning mulle pakkus huvi, mida siis õigupoolest uue põlvkonna õpihaldussüsteemidelt oodatakse.   Digipadevus.ee lehel olevas sõnastikus on õpihaldussüsteemi definitsioon järgmine: veebipõhine serveritarkvara, mis on loodud... Continue Reading →

ÕPILEPING

Õpileping on minu leping iseendaga TLÜ aine “Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe” raames. See jaguneb kuueks kategooriaks: teema, eesmärgid, strateegiad, vahendid/ressursid, hindamine ja reflektsioon.   Teema – mida ma soovin õppida? Mis valdkond?  Erinevad e-õppe keskkonnad pakuvad mulle suurt huvi. Keskkondi Genially ja Canvas olen kasutanud oma töös haridusprogrammide koostamisel, natuke rohkem tuttavad on mulle ka Emaze, Prezi,... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑